Nieuwsbrief

We maken meer en meer gebruik van de maandelijkse nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Daarom willen we aandringen om u in te schrijven via onze website. Via de homepage kan je naar onder scrollen en daar vind je inschrijvingsbalk.  Indien je al ingeschreven bent, krijg je een uitnodiging om de inschrijving te bevestigen in het kader van de nieuwe privacywetgeving.