GDPR – Privacyverklaring Dansschool SPLIT

Privacyverklaring

De General Data Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen.

We hechten als dansschool veel belang aan de bescherming van uw gegevens en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Graag willen we u inlichten over het volgende:

VERWERKING VAN GEGEVENS

Split vzw verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u deze bij inschrijving van de dansers verstrekt. Het gaat over de volgende gegevens:

– uw voor- en achternaam en voor- en achternaam van de danser

– uw adresgegevens en adresgegevens van de danser

– uw telefoonnummer(s)

– uw e-mailadres(sen)

– geboortedatum van de danser(s)

– contactgegevens van derden die u doorgaf in geval van een noodgeval

We hebben deze gegevens nodig om de inschrijvingen te kunnen opvolgen, de lessenroosters te kunnen opstellen en om u mondeling of schriftelijk te contacteren.

Deze persoonsgegevens worden gedurende het lopende dansjaar bewaard, maar niet langer dan nodig. Bij uitschrijving worden de gegevens van de danser verwijderd.

DELEN MET ANDEREN

We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, behalve aan:

– de verzekeringsmaatschappij KBC

– de dansleerkracht waarbij uw dochter of zoon les volgt

Split vzw maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Split vzw heeft Google geen toestemming gegeven om via Split vzw verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De website zelf maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Daarnaast maken we ook gebruik van Facebookrapporten om de effectiviteit van de dansschoolpagina te meten. Ook hier heeft Split vzw geen toestemming gegeven om deze informatie te gebruiken voor andere diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN of WIJZIGEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (bij uitschrijven). U kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dansschoolsplit@hotmail.com. De dansschool zal zo snel mogelijk, binnen de 2 weken, op uw verzoek reageren.

FOTOMATERIAAL

Tijdens de lessen en bij evenementen worden door de dansschool foto’s gemaakt en de tweejaarlijkse optredens van Split vzw worden door een externe firma gefilmd. Deze beelden kunnen op de website, de besloten Facebookgroep, nieuwsbrief en/of dvd verspreid worden.

We vermijden het gebruik van gerichte beelden (bijvoorbeeld: close-up) en vragen hiervoor uw expliciete toestemming. Andere beelden worden als sfeerbeelden beschouwd. Wanneer u uw toestemming intrekt, zetten we het gebruik onmiddellijk stop en verwijderen we het beeldmateriaal.

BEVEILIGING

Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Split vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via het contactformulier op de website, via dansschoolsplit@hotmail.com of via het postadres van de vereniging.