1.Algemene hygiënemaatregelen

 • Blijf thuis als je ziek bent en verwittig de dansleerkracht of dansschool
 • Draag een mondmasker (vanaf leeftijd 12 jaar)
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest of nies in je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoeken en werp deze in een afgesloten vuilnisbak
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
 • Vermijd fysiek contact
 • Houd minstens 1.5m afstand

2.Maatregelen met betrekking tot de dansers

 • Kom in danskledij, wissel enkel je schoenen in de kleedkamer
 • Neem een flacon handgel mee
 • Neem je eigen drinkbus mee
 • Draag een mondmasker van zodra je de site van het sportcomplex Diependal of de school GBS betreedt (vanaf leeftijd 12 jaar)
 • Volg de veiligheidsrichtlijnen strikt op
 • Kom niet vroeger dan noodzakelijk
 • Verlaat de locatie meteen na de activiteit

3.Maatregelen met betrekking tot de ouders

 • Laat je kind in danskledij vertrekken
 • Laat je kind thuis naar het toilet gaan
 • Geef een eigen drinkbus mee
 • Kom niet vroeger dan noodzakelijk
 • Draag een mondmasker van zodra je de site van het sportcomplex Diependal of de school GBS betreedt
 • Neem in de mate van het mogelijke afscheid aan de ingang van het gebouw
 • Volg de veiligheidsrichtlijnen strikt op
 • Haal je kind direct na de les op

4.Maatregelen met betrekking tot de locatie

Omwille van de grootte van de danszaal wordt het aantal dansers per dansles beperkt tot 9 dansers in Diependal en 20 dansers in GBS. 
Deze beperking heeft een impact op het lessenrooster, waardoor volgende aanpassingen van kracht zijn vanaf 7 september:
 
Na veel puzzelen zijn we er in geslaagd om alle lessen ter laatse te kunnen laten doorgaan.
Het finale lessenrooster voor 2020-2021 kan je hier terugvinden : https://www.dansschoolsplit.be/lessen/lessenrooster/
 
 
Indien er zich wijzigen voordoen voor de groep waarin u of uw kind danst, krijgt u hiervoor een persoonlijke mail. Gelieve deze wijzigingen grondig door te nemen. Ze zijn geldig voor het volledige schooljaar 2020-2021.
 
5.Specifieke maatregelen
 
Dansers die ziek zijn, of die de laatste 12 dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19 vertoonden, zijn niet toegelaten. Ook als er in de naaste omgeving van de danser ziekte of ziektesymptomen zijn geweest in de laatste 12 dagen voor de activiteit, wordt de deelname aan de danslessen tijdelijk verboden. Om terug op te starten neemt de ouder of de danser het initiatief om contact op te nemen met de dansschool. 
 
Dansers of leerkrachten die tot de risicogroepen behoren (leeftijdsrisico of ernstige onderliggende medische aandoening) zijn niet toegelaten. 
 

6.Contactpersoon Corona en melden van besmetting

 Indien een besmetting wordt vastgesteld bij een danser of gezinslid vragen we om de dansschool zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen. De contactgegevens van de dansschool staan op de website www.dansschoolsplit.be. De dansschool zorgt op basis van de aanwezigheidslijsten voor het doormelden naar de betrokken dansleerkracht van de danser en alle andere dansers die in de contactbubbel van de danser zitten.  De ouder of danser neemt zelf het initiatief om, na de ziekteperiode en/of quarantaine, de dansschool te contacteren om de lessen terug te hervatten.